Luty – marzec 2023 – Ozorków (Polska) – Nowopak sp. z o.o. – wykonanie izolacji cieplnej rur na piecu linii lakierniczej Koenig & Bauer typ 470-212

W lutym oraz marcu bieżącego roku wykonaliśmy montaż oraz uruchomienie mechaniczne i technologiczne czterokolorowej linii drukarskiej model MetalStar 3-626-025 firmy KBA-MetalPrint GMbH dla Servicepack sp. z o.o., również zlokalizowanej w Ozorkowie. Jak wynika z załączonej relacji fotograficznej – bardzo precyzyjnie.